top of page

Kalonda ESCAPE - GDPR

Prezentul act reglementează condițiile și regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către site-ul https://www.kalondaescape.ro (în continuare denumită site web, site sau pagină de web).

Operatorul și proprietarul Site-ului este (denumit în cuprinsul prezentului drept Operator):

AGROTUR KALONDA S.R.L., cu sediul în Com..Lupeni, Sat. Pauleni, nr. FN, Harghita, Romania, CUI: 44510478, nr. Telefon: 0745 605 196, email: kalondaescape@gmail.com  (denumită în continuare operator, administrator)

Operatorul respectă și acordă o importanță deosebită protecției datelor Dvs. personale, pentru că respectăm principiul vieții private și al transparenței prelucrării datelor cu caracter personal. De aceea societatea noastră depune toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecției.

Operatorul urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Din acest motiv depunem toate eforturile ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm inteligibil și clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Entitatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată conform datelor mai sus arătate.

În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail kalondaescape@gmail.com, unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);

 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”)

 • exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);

 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”)

 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date :

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

”operator de date” înseamnă conform art. 4 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

”persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

 1. Date solicitate la înregistrarea pe site-ul https://kalondaescape.ro

În cazul în care doriți să cumpărați produsele oferite de magazinul on-line, Vă solicităm să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresă de livrare (numai în cazul în care este nevoie de livrare fizică a produselor achiziționate). 

Temeiul legal: Consimțământul Dvs. exprimat în mod neechivoc și expres.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: kalondaescape@gmail.com sau pe fereastra specială afișată în acest scop în Site.

 1. Date solicitate la efectuarea unei comenzi

În cazul în care doriți să utilizați serviciile paginii de web, respectiv de a achiziționa produsele aferente magazinului nostru online, după alegerea produsului dorit conform regulilor descrise în cadrul Termenelor și condițiilor, va trebui să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a putea finaliza și livra comanda: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de livrare (țară, localitate, adresă, județ), număr de telefon. În cazul în care produsele achiziționate vor fi livrate exclusiv online, datele referitoare la adresa de livrare nu se vor solicita.

Temeiul legal: Consimțământul Dvs. exprimat în mod neechivoc și expres, prin bifarea căsuței speciale din momentul înregistrării contului de utilizator și efectuării unei comenzi.

Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: kalondaescape@gmail.com sau pe fereastra specială afișată în acest scop în Site. 

 1. Date de facturare

În cazul în care optați pentru emiterea unei facturi fiscale aferentă achiziției realizate, va trebui să ne furnizați următoarele informații valide, corecte pentru a emite aceasta: nume, prenume, adresă de facturare. 

Temeiul legal: obligația noastră legală de a emite factura fiscală solicitată de Dvoastră.

 1. Tipul, felul, denumirile și cantitățile produselor comandate: aceste date vă sunt solicitate pentru ca acestea să poate fi livrate în mod complet.

Temeiul legal: îl constituie obligația de a executa contractul, adică de a îndeplini comanda de livrare.

 1.  Date speciale colectate în cursul utilizării Site-ului

 • informații despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);

 • informațiile pe care ni le furnizați la completarea formularului de contact. Temeiul legal al prelucrării este consimţământul dumneavoastră, exprimat expres și neechivoc. Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea retrage consimțământul în orice moment, prin dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări, probleme la adresa de e-mail: kalondaescape@gmail.com

 • adresa de e-mail, în cazul în care optați pentru comunicare în viitor a ofertelor similare cu cele achiziționate.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Societatea noastră vă reține datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate, adică până când procedura de vânzare a produselor este finalizată. 

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm și prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerințe legale, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii, conform prevederilor legislației române în vigoare. Această perioadă poate fi majorată sau redusă în cazul modificării prevederilor legale aferente.

În cazul datelor cu caracter personal pe care ne furnizați pe bază de consimțământ, acestea vor fi stocate și prelucrate până la data în care vă retrageți consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal. 

În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu privire la furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricând acest drept, trimiţând un e-mail la următoarea adresă kalondaescape@gmail.com

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs. cu următorii destinatari, persoane împuternicite de operator, în măsura în care este necesar: 

 • Reprezentanții entității noastre, însărcinate cu gestionarea și administrarea paginii de web și a comenzilor,

 • dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal altor entități, inclusiv dar fără a se limita la autorități, organe de urmărire și cercetare penală, instanțe de judecată, pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța societății,

 • societății de curierat sau poștal, care efectuează livrarea produselor comandate de Dumneavoastră, după caz.

 • Societatea care stochează datele: Romarg.ro, aici puteți să consultați politica de confidențialitate: https://www.romarg.ro/politica-de-confidentialitate.html

 • Societatea care operează serviciul de plăți Banca Transilvanai, aici puteți să consultați politica de confidențialitate: https://bancatransilvania.ro

Serviciul noastre poate utiliza pluginuri („Pluginuri”). 

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare. 

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Asigurarea siguranței și a confidențialității informațiilor Dvs.

Societatea operatoare a magazinului online depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel, Societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Zonei Economice Europene, în cazul în care pagina noastră de internet sau aplicația va utiliza servicii Google, Facebook, etc. și alte servicii care pot stoca, transfera datele de ex. în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie Pagina noastră de internet nu are niciun acces cu privire la stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal de către aceste furnizori de servicii, însă depune toate eforturile pentru a obţine garanţiile necesare protecţiei datelor cu caracter personal conform prevederilor legale. La momentul adoptării prezentei societatea noastră nu transferă date cu caracter personal în afara Zonei Economice Europene.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat (art. 12-13): - aveți dreptul de a fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

 2. Dreptul de a rectifica datele ( art.16): - aveți dreptul să ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt inexacte sau eronate

 3. Portabilitatea datelor (art. 20): -Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

 4. Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și prelucrează Societatea noastră

 5. Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 • Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

 • Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 1. Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR

 • Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

 1. Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 2. Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la adresa de e-mail: kalondaescape@gmail.com

Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către societatea noastră la adresa  Com..Lupeni, Sat. Pauleni, nr. FN, Harghita, Romania, CUI: 44510478, nr. Telefon: 0745 605 196

și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societății noastre identificată în preambulul Politicii de confidențialitate, sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că este necesar și / sau considerați că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislație în vigoare.

 1. Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să ne adresați o plângere la sediul societății menționat în prezenta Politică de confidențialitate , sau puteți să depuneți plângerea la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România număr telefon +40.318.059.211 +40.318.059.212, fax +40.318.059.602 e mail: anspdcp@dataprotection.ro

returnare bilete

RETUR BILETE:
Pentru returnarea biletelor sau abonamentelor achitate online se va trimite o solicitare de retur pe adresa de e-mail kalondaescape@gmail.com.
Returnearea biletelor sau abonamentelor nu necesita deplasarea la sediul Kalonda ESCAPE.

Contravaloare (fără taxele de curierat, de transfer bancar, sau taxe de procesare) unui bilet sau abonament returnat se va restitui in contul din care a fost achitat, in termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de retur.  

bottom of page